La producció dita de manera teòrica és el fet de la creació de valor a través de produir béns i serveis, siguin produits naturalment o de manera artificial.

La producció és un procés que si es fa de manera controlada i sense fer productes de manera descontrolada i amb quantitats desorbitades no ha de contaminar tant com si es tractés de manera massiva, ja que es controlen les despeses de materials i no es desaprofitessin tants materials.

Tipus

  • Producció per projecte o baixa comanda

Aquesta producció es basa a crear un tipus de producte específic per al client i es basés sobre la base de les necessitats d’aquest. Aquest tipus no és perjudicial per al medi ambient, ja que només es produeix quan es necessiti i no es malgasten materials que poden ser empleats en altres coses.

a

  • Producció per lots

Aquest tipus s’utilitza quan es necessita produir una petita quantitat de productes identics i limitats

a

  • Producció en massa

És la que s’ocupa de la fabricació de centenars de productes idèntics, en general en una línia de aquest tipus, s’utilitza per a generar grans quantitats de productes idèntics, aquest sistema en massa permet aconseguir el millor rendiment. Aquí l’automatització és major i es requereix menys mà d’obra.

a

  • Producció lineal o de fluix continu
Exemple de producció lineal

Dissenyat per a produir un determinat bé o servei; Aconseguint alts nivells pel fet que es fabrica un sol producte, la seva maquinària i additaments són els més adequats, el treball és repetitiu. La seva administració s’enfoca a mantenir funcionant totes les operacions de la línia, perquè l’atur d’una màquina ocasiona un coll d’ampolla que afecta les operacions posteriors.

Categories: ProduccióQué es

Twitter
Instagram