La producció massiva consta a produir béns de manera “exagerada” perquè aquest mai sigui escàs, un exemple seria la producció de qualsevol aliment ja sigui xocolata, galetes, etc… Això les conseqüències que pot portar és que es caduquin i s’hagin de tirar aquests aliments, provocant un consum de matèries innecessari.

Conseqüències de la producció massiva

 • Una alta contaminació

Aquesta contaminació és deguda als diferents sectors de producció com el sector energètic, el sector de la moda i altres tipus de sectors que produeixen una alta contaminació.:

El sector energètic és el principal causant de les emissions globals de gasos amb efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic. Aquesta indústria representa el 80% de les emissions de CO₂ a escala mundial.

La producció de roba genera milers de tones d’emissions i utilitza una quantitat excessiva d’aigua i productes químics, a més d’augmentar considerablement les emissions per transport a causa de l’auge del comerç electrònic
 • Escassetat dels recursos naturals

L’escassetat dels recursos és una cosa ja evident al món d’avui dia, ja que s’han sobreexplotat en els darrers anys de manera excessiva.

Això és provocat per les diferents activitats que l’ésser humà realitza:

 1. Ramaderia intensiva
 2. Mineria excessiva
 3. Desforestació
 4. Pesca
 • Ramaderia intensiva

Aquesta forma de practicar la ramaderia es necessita molt capital, per poder pagar els estables, les granges… I també es necessiten grans quantitats de mà d’obra, aquest tipus de ramaderia té una productivitat molt elevada.

 • Explotació minera

L’explotació minera té diferents conseqüències ja que provoca:

 • Canvis a la morfologia del terreny
 • Contaminació de l’aire
 • Contaminació de les aigües superficial
 • Contaminació de les aigües subterrànies
 • Danys a la flora o la fauna.

 • Desaprofitament dels recursos

Altre de les conseqüències de la producció massiva és que en produir tantes coses sense que siguin necessàries pot produir que es desaprofitin els recursos, ja que en caducar-se es tiren.

També Durant el procés de producció, es creen substàncies que són nocives per a la salut i que afecten el medi ambient

Twitter
Instagram