Què és la difusió?

La difusió com a definició tècnica seria la comunicació estesa d’un missatge, o per als simples mortals, donar a conèixer un missatge a la major quantitat de gent possible.

Difusió

De què ens serveix?

La difusió és una part molt important per a aconseguir el nostre objectiu, per a reduir el consum i la producció massiva hem de difondre aquest tema el màxim possible.

Com l’aconseguirem?

Creiem que les nostres millors opcions per a aconseguir la màxima difusió sobre aquest tema són les xarxes socials, vídeo màrqueting, infografia, Gmail, reddit.

Xarxes socials: a través dels diferents mitjans anirem publicant o fent textos on recordem la importància de consumir i produir d’una forma responsable.

Vídeo màrqueting: A través d’un vídeo visual i entretingut, donar a conèixer el nostre objectiu i com pensem dur-lo a terme.

Infografia: Podem penjar en les xarxes socials diferents infografies sobre el nostre ODS.

Gmail: Aquesta última és una mica menys eficient i potser menys efectiu, però també és una altra manera amb la qual podem fer que a poc a poc més persones coneguin aquest tema.

A quines persones ens volem dirigir?

En general tothom necessita saber sobre aquest tema, però és més fàcil canviar l’hàbit d’algú en la infància/adolescència, que algú que ja està en l’adultesa. Per això el nostre tema aniria més enfocat a persones de 6-26 anys.

Categories: DifusióObjectius

Twitter
Instagram